Røgede sild
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Vækstforum Om Vækstforum Rammer for arbejdet

Rammer for arbejdet

​Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme fastlægger rammer for den regionale erhvervsfremme. Den centrale nyskabelse er de regionale vækstfora, som samler regionsråd (på Bornholm: Kommunalbestyrelsen), kommuner, virksomheder, videninstitutioner og arbejdsmarkedets parter om en indsats for at fremme den regionale erhvervsudvikling. Bornholms Vækstforum blev etableret med virkning fra den 1. april 2006.
 
Lov om erhvervsfremme fastlægger opgaverne for de regionale vækstfora. Opgaverne er:

  • Indenfor de nationale rammer at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og med fokus på yderområderne.
  • At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår.
  • Indenfor den fastlagte erhvervsudviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter.

Den samlede tekst i lov om erhvervsfremme kan læses på nedenstående link fra www.retsinformation.dk: