Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Erhvervsfremme Bornholm

Erhvervsfremme på Bornholm

strukturfondsprogrammerne.jpg

Strukturfondsprogrammerne

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort mere læsevenlige udgaver af programmerne for 2014-2020. I de nye versioner er fokus på indsatsområder, støtteberettigede aktiviteter og effektkæder. Intentionen er, at potentielle ansøgere, sagsbehandlere og andre strukturfonds-interesserede fremover kan skaffe sig bedre overblik over mulighederne i Regional- og Socialfonden. 
 

 klatring.jpg 

Outdoorturismen styrkes gennem Vækstprojekt Bornholm

Bornholm råder over en mangfoldig gruppe af outdooraktører, og branchen er præget af fagligt dygtige ildsjæle, som hver især brænder for deres sport. De fleste tilbyder outdooraktiviteter både til vands og til lands. Faciliteter, infrastruktur og fysiske rammer skal dog forbedres, hvis outdooraktører skal kunne servicere den brogede flok af outdoorturister. der kommer til Bornholm. Det er her, at Vækstprojekt Bornholm kommer ind i billedet.

Projektet, der løber til og med april 2019, drives i et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune (projektejer), Destination Bornholm (projektleder), Naturstyrelsen Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Projektet har til formål at styrke outdoorturismen på Bornholm for at sikre vækst og beskæftigelse på øen. Der er derfor sat fokus på tre indsatser, som hver især skal styrke kvaliteten og rammerne for outdoorturismen. Indsatsområder er:
 
1. Udvikling af fysiske rammer og kommerciel infrastruktur
2. Projektering af Outdoorcenter
3. Vidensdeling/-udbredelse

Der er med projektet sat flere aktiviteter i gang  bl.a. sporbyggeri i Almindingen, hvor der er blevet anlagt knap 20 km mountainbike-spor af forskellige sværhedsgrader. Ligeledes undersøges mulighederne for udvikling af et trailcenter i Almindingen med tilhørende faciliteter. En anden aktivitet er kortlægningen af Nordbornholms infrastruktur og støttepunkter med det formål at tiltrække flere outdoorturister. Der arbejdes også på et såkaldt Code of Conduct, som er et sæt etiske retningslinjer for ansvarlig brug af, og adfærd i, naturen. Sidst men ikke mindst arbejdes der på et ambassadørkorps, der skal formidle outdooraktiviteter og -infrastrukturen. Projektering af et egenligt outdoorcenter i Hammersholm.   

Ønsker du mere information om projektet, kan du kontakte Destination Bornholms projektleder, Sune Rasmussen, på tlf. 4047 2500 eller på mail sune@bornholm.info

Erhvervsfremme

Følg med i hvad der sker i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Planlagte møder 2019:

Tirsdag 29. jan. København
Tirsdag 26. mar. Nordjylland
Mandag 13. maj. Fyn
Onsdag 26. juni. Sydjylland
Tirsdag 24. sept. Midtjylland
Torsdag 14. nov. Sjælland

Søg midler

Informationer til dig der vil søge midler til regional udvikling - eller allerede har fået bevilget:

Strukturfondsmidler
Igangværende projekter

Kontakt sekretariatet

Hvis du har en projektidé eller vil vide, hvordan du søger midler, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det gælder også, hvis du allerede er i gang med et projekt, der er finansieret af regionale udviklingsmidler eller strukturfondsmidler.

mail: deb@erst.dk eller telefon: 35 29 17 17

Vi anbefaler, at du beskriver din projektidé, inden du kontakter os. Til formålet kan du hente en skabelon