borgerpanel - håndsoprækning
Del på facebook

Bornholmerpanelet

Bornholmerpanelet er regionskommunens elektroniske borgerpanel. Bornholmerpanelet bliver hvert år spurgt til råds om forskellige emner.

Bornholmerpanelet er rådgivende, og giver vigtigt input til både beslutningsprocesserne i udvalg og kommunalbestyrelse, men også til idéudviklingen generelt på Bornholm.
 
Regionskommunen udvikler selv emner og spørgsmål , mens Rambøll Management har ansvaret for metoden og teknikken i panelet.
 
Du kan også blive medlem af Bornholmerpanelet - det kræver blot at du trykker på linket nedenfor, og følger instruktionen. Så er du med.

Tryk her for at blive medlem
Du kan også blive medlem, selvom du ikke bor på Bornholm. Hvis du har tiknytning til øen, fx hvis du er "eksil-bornholmer" eller hvis du har sommerhus eller flexbolig. Så er du også meget velkommen!
Alle informationer medlemmerne afgiver til Bornholmerpanelet behandles fortroligt, og det vil ikke være muligt at identificere dig som person i undersøgelsernes resultater.

 

Resultater

Se resultatet af undersøgelserne i borgerpanelet her:

Service og Samarbejde - februar 2016

Kommunikation og information (2014)

Færgebetjening (2013)

Rapporten præsenteres på dialogmødet d. 21. maj i Svaneke. Rapportens resultater indgår i Trafikkontaktrådets arbejde med det kommende færgeudbud.

Frivillighed (2012)

Rapporten om frivllighed behandles i alle politiske udvalg i 2013.

Image og omdømme (2011)

Resultaterne fra undersøgelsen om image og omdømme, bruges aktivt i arbejdet med nye politikker for bosætning og turisme.

Se seneste undersøgelse om lokalsamfundene og Bornholms fremtid på Bornholmerpanelets nye "hjem"www.bornholmerbanken.info