Del på facebook

Service og Samarbejde

Hvordan oplever bornholmerne den kommunale service samt dialogen og samarbejdet med kommunen på Bornholm? Det er undersøgt ved hjælp af Bornholmerpanelet under overskrifterne offentlig service, kontakten med borgerne, borgerinddragelse samt kommunikation og information.
Der er sammenlignet med resultater fra lignende undersøgelser i januar 2011 og 2014. Formålet har været at kunne følge udviklingen i, hvordan bornholmernes mener, de kommunale opgaver bliver håndteret.

Et led i evalueringen af BRKs nye organisation
BRK ændrede organisationsstruktur pr. 1. marts 2014. Regionskommunens HovedMED-udvalg besluttede i den forbindelse at gennemføre en evaluering. Evalueringen er gennemført i flere etaper med først et internt og til slut et eksternt fokus.
Bornholmerpanelundersøgelsen Service og Samarbejde har været det væsentligste element i den eksterne evaluering. Det overordnede formål har været at undersøge, om borgere og virksomheder har oplevet ændringer i regionskommunens service og samarbejde som følge af organisationsændringen.

Undersøgelsen fandt sted i slutningen af 2015. Resultaterne er forelagt HovedMED-udvalget i februar og Økonomi- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen i marts 2016.

Service og samarbejde

Læs resultaterne af undersøgelsen her

Service og Samarbejde (PDF)

Politikernes samarbejde med administrationen

Som led i evaluering af BRK’s nye organisationsstruktur pr. 1. marts 2014, har kommunalbestyrelsen ønsket mulighed for at give deres input i forhold til oplevelsen af samarbejdet med administrationen i kommunen.

Læs resultaterne her:

Kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen (PDF)