Dialogmøder 2013

I 2013 blev der i regi af kommunalbestyrelsens borgerinddragelse afholdt tre dialogmøder.
Bright Green Island i din hverdag
Mødet blev afholdt 12. marts 2013 i Klemensker Idræts- og Fritidscenter, hvor knapt 50 mennesker var mødt op til spændende oplæg om Bright Green Island, og hvordan det grønne islæt kan blive en del af hverdagen.
De fremmødte borgere, politikere og embedsmænd spillede derefter det nye spil Bright Green Island - i din hverdag".
Rammerne for et godt og aktivt ungeliv
Omkring 65 deltagere havde den 10. april 2013 valgt at være med til at drøfte, hvordan byrum kan bruges til at skabe rammerne for et godt og aktivt liv for unge.
Birgitte Svarre fra arkitektfirmaet Gehl Architects fortalte, hvordan byrum er gjort mere levende andre steder på kloden. Der var ideer som bilfri-zoner i New York, men også ideer fra byer, der ligger tættere på, nemlig Ystad og Simrishamn. Her arbejder man bl.a. med at indrette og ændre byrummene alt efter sæsoner.
Studerende fra designlinjen på Campus Bornholm præsenterede deres ideer for politikere, embedsfolk og de fremmødte borgere. De studerende har arbejdet med Rønnes byrum, og de unges ideer til, hvordan byrummene kan indrettes blev afsættet til de efterfølgende diskussioner.
Mødet var præget af en livlig debat om, hvordan byrummene bør indrettes. Deltagerne kom med nye ideer, og videreudviklede dem i fællesskab. Et af budskaberne både i de unges præsentationer og i de efterfølgende snakke var, at der skulle ske noget, og gerne hurtigt. Der blev både talt om forsøg, hvor man omdanner et byrum i en afgrænset periode for at se, hvilken betydning det har, og om hvordan byrummene kan blive gøres grønnere i det hele taget.
Trafikbetjeningen til, fra og på Bornholm
Dialogmødet afholdtes den 21. maj 2013, med ca. 70 deltagere. 1. viceborgmester Steen Colberg Jensen bød velkommen og understregede, at emnet var trafikbetjeningen til, fra og på Bornholm med bus, fly og færge, og ikke kun færgebetjeningen.
En netop offentliggjort borgerpanelundersøgelse blev gennemgået. Der er stor tilfredshed med antallet af færgeafgange og afgangstider i højsæsonen, mens der ønskes flere afgange og bedre afgangstider i lavsæsonen samt lavere turistpriser.
Flere borgere har givet udtryk for, at der ønskes trafikal ligestilling – ’Bornholms motorvej bør ikke være dyrere at benytte end det øvrige lands veje”.
Steen Colberg Jensen orienterede om den arbejdsgruppe, der arbejder med bornholmske ønsker til det kommende færgeudbud og understregede at dette dialogmøde ikke blev det sidste med fokus på trafikbetjening.
Der blev herefter givet oplæg af indbudte eksperter: Dennis Rybasch, DAT / Lars Kjær, InZights / Anders Hedetoft, CRT.
Der henvises i øvrigt til referaterne for møderne, der kan hentes til højre på hjemmesiden.