Dialogmøder 2014

I regi af kommunalbestyrelsens borgerinddragelse blev der i 2014 afholdt fire dialogmøder:

Torsdag 19. juni 2014 afholdt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget / Bornholms Vækstforum et åbent seminar med fokus på spørgsmålet: ”Hvordan skaber vi vækst- og erhvervsudvikling på Bornholm?”.
Omkring 90 borgere, erhvervs- og organisationsfolk, politikkere, embedsmænd m.fl. drøftede dette spørgsmål på baggrund af inspiration fra:
• Kontorchef Sigmund Lubanski, Erhvervs– og Vækstministeriet
• Sociolog og forretningsudvikler Eva Steensig
• Afdelingschef Bent Mikkelsen, Regional Udvikling, Region Midt
• Miljøchef Michael Damm, Aalborg Kommune
Under den fælles overskrift ”Lokale Partnerskaber” afholdt Fritids- og Kulturudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget i fællesskab tre dialogmøder i november 2014:
  • Mandag 10. november 2014 på Hotel Bolsterbjerg, for indlandsbyer og opland
  • Onsdag 12. november 2014 på Hotel Herold, Hasle, for kystbyer og kystområder
  • Onsdag 19. november 2014 på Ullasvej 23, Rønne, for Rønne by

Oplæg og referat for de enkelte dialogmøder kan hentes fra højre side på hjemmesiden.