Del på facebook

Dialogmøder

Et af de overordnede mål med Kommunalbestyrelsens politik for borgerinddragelse er at borgerne skal involveres i udviklingen af det bornholmske samfund gennem forskellige typer dialogbaseret borgerinddragelse.
Dialogmøder baseres på klart definerede temaer, fastsat i de politiske udvalg og koordineret af udvalgsformændene. Borgerne inddrages i videst mulig omfang i planlægningen og gennemførelsen, herunder med evt. anvendelse af borgerpanel og/eller sociale medier.
I perioden 2013 til 30. juni 2015 er gennemført 10 dialogmøder:
  • Tirsdag 12/3 2013 Bright Green Island i hverdagen, 45 deltagere
  • Onsdag 10/4 2013 Et aktivt ungeliv (fritid, idræt, miljø og bymidte), 65 deltagere
  • Tirsdag 21/5 2013 Trafikbetjeningen til, fra og på Bornholm, 70 deltagere
  • Mandag 19/6 2014 Hvordan skaber vi vækst- og erhvervsudvikling på Bornholm?, 90 deltagere
  • Mandag 10/11 2014 Lokale partnerskaber - indlandsbyer, 43 deltagere
  • Onsdag 12/11 2014 Lokale partnerskaber - kystbyer og -områder, 48 deltagere
  • Onsdag 19/11 2014 Lokale partnerskaber - Rønne By, 30 deltagere
  • Torsdag 22/1 2015 Bornholms Frivillighedspolitik, 180 deltagere
  • Tirsdag 7/4 2015 Temperaturmåling på folkeskolereformen, set fra et elevperspektiv, 160 deltagere
  • Onsdag 15/4 2015 Bornholmernes mad, 100 deltagere
 
Til at understøtte dialogmøderne er der i projektperioden gennemført to borgerpanel-undersøgelser.
Den første vedrørte færgebetjeningen til/fra Bornholm og li til grund for dialogmødet 21. maj 2013.
Den anden undersøgelse vedrørte frivillighed og lå til grund for dialogmødet den 22. januar 2015.