Del på facebook

Politik og strategi

​Politikken og strategien for borgerinddragelse i Bornholms Regionskommune er grundlaget for arbejdet med at forbedre dialogen mellem borgerne, politikerne og embedsmændene.

Den seneste strategi blev vedtaget i maj 2011 og revideret i juni 2013, og blev gennemført frem til udgangen af juni 2015.

Der er planlagt et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 22. oktober 2015, hvor der vil blive gjort status for den hidtidige borgerinddragelse og drøftet eventuelle nye tiltag.
 

Politik - læs den her!

Strategi - læs den her!