Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Åbning af vandløb i Røstad

Åbning af vandløb i Røstad

Projekt
Ole Holm Pedersen har d. 7. juni 2017 på vegne af BRK og efter aftale med lodsejerne ansøgt om åbne et rørlagt vandløb på matrikel nr. 59 a og c og 53 a, Rø.
Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb.
Arbejdet ønskes udført i efteråret 2017.

Du kan læse projektredegørelsen på nedenstående link:

Projektredegørelse for ansøgning om åbning af vandløb i Røstad

Høring
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via e-mail til tm@brk.dk eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, senest den 3. oktober 2017.

Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Lykke Hodal kontaktes på e-mail lykke.hodal@brk.dk.

Når høringsperioden er slut vil Center for Teknik og Miljø tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.