Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Ændring af krav om helårsanvendelse uden for de 8 byer

Ændring af krav om helårsanvendelse uden for de 8 byer

​Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at stille krav om helårsboliganvendelse (bopælspligt) for boliger i otte udvalgte byer: Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Aakirkeby, Svaneke, Gudhjem/Melsted og Klemensker.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at lokalplaner som indeholdt krav om helårsboligformål uden for de otte byer skulle ændres, så boliger uden for de otte byer ikke behøvede at være helårsanvendt.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, som fastsætter krav om helårsboliganvendelse i de otte byer. Men de lokalplaner, som ligger udenfor de otte byer og indeholder bestemmelser om helårsanvendelse er endnu ikke blevet ændret. Bornholms Regionskommune er derfor nu ved at ændre alle lokalplaner, som ligger udenfor de otte byer, så der i fremtiden kun vil være krav om helårsanvendelse i de otte byer.

Inden lokalplanerne kan ændres, skal der foretages en offentlig høring.

Bornholms Regionskommune har kortlagt ni lokalplaner, som indeholder krav eller delvist krav om helårsboliganvendelse uden for de otte byer. Bornholms Regionskommune har lavet forslag til ændringer af de ni lokalplaner, så lokalplanerne ikke længere indeholder krav om helårsanvendelse. Ændringsforslagene indeholder ikke andre ændringer.

a)  Lokalplan nr. 004, Muleby

Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=399

b)  Lokalplan nr. 3 - 3 Eksisterende boligområde og institutionsområde i Sorthat

Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=398

 c)   Lokalplan nr. 0-02 Bevarende lokalplan for Vang - Teglkås og Helligpeder

Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om, at eksisterende boliger md helårsanvendelse ikke må ændres til anden anvendelse.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=395

 d)  Lokalplan nr. 49 for en boligbebyggelse ved Dorljevejen i Listed


Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse. Lokalplanen omfatter en enkelt matrikel.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=393

 e)  Lokalplan nr. 37 for Sommerhusområderne ved Balka Strand


Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i delområde B6, som er en mindre del af lokalplanen.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=397
 

f)    Lokalplan nr. 8 for et boligområde i Pedersker

Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=401
 

g)  Lokalplan nr. 30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk

Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse på fire matrikler i Listed. Kravet om helårsanvendelse i Svaneke og Nexø er reguleret af lokalplanen for de otte byer, og derfor ikke påvirket af denne lokalplan.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=394

 h)  Lokalplan nr. 05-13 Tejn Gartnerigrund et boligområde


Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger. Lokalplanen omfatter en enkelt matrikel.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=400
 

i)    Lokalplan 043- for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Langebjergvej i Sandvig

Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger.

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=396

Høring indtil den 24. april 2024

Du kan deltage i høringen og give din mening til kende.

Du kan se de enkelte lokalplansforslag og indsende dine bemærkninger via linkene ovenfor.

Høringssvaret kan også sendes med post, mrk. Helårshøring: 

​Plan
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

I høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt. Høringssvaret og dit navn vil blive offentliggjort.

​Bemærkninger eller indsigelser til planforslaget skal være Plan i hænde senest den 24. april 2024.