Ø Kirkebogård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Ø Kirkebogård, Bodilsker

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Ø Kirkebogård, Bodilsker

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at Christian Westh har ansøgt om, svineproduktionen på 

  • Ø. Kirkebogård,
    Pederskervejen 10,
    3730 Nexø 

godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen ændringer i staldanlægget. Den eneste ændring, der foretages i forhold til nuværende drift er, at en gyllebeholder forsynes med en teltoverdækning.

Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.443 m2. 

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.
På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. 

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 21. juni 2021.

Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0019.  

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: Helle.Thers@brk.dk 

Center for Natur, Miljø og Fritid