Ny å stenløsevej
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11

Ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11

Projektredegørelse for ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11, 3770 Allinge

Patrick Steinlein har den 4. december 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til Stenløsevej 11, 3770 Allinge, ansøgt om tilladelse til at etablere et nyt vandløb.

  • Projektets placering
    Stenløsevej 11, 3770 Allinge, matrikel 20d, Olsker.
    Ejer: James Gerard Constable.

 

Formål
Formålet med projektet er, at fjerne en faskine og erstatte denne med et lille naturligt vandløb, som forbinder grøfter opstrøms og nedstrøms.

Projektredegørelsen
Projektredegørelsen finder du i den blå boks.
  
Myndighedsbehandling
Ansøgningen er indgivet jf. § 21 i vandløbsloven, der omhandler anlæggelse af nye vandløb. Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb.

Høring
Projektet vil være i offentlig høring jf. Vandløbsloven i 4 uger. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: Den 7. januar 2019.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid