Billede af grøften; Tranggade 4, 3730 Nexø
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om regulering af grøft; Tranggade 4

Ansøgning om regulering af grøft; Tranggade 4

Projektredegørelse for ansøgning om regulering af grøft; Tranggade 4, 3730 Nexø

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 3. december 2018, modtaget en ansøgning om rørlægning af en grøft på ejendommen:

  • Projektets placering
    Tranggade 4, 3730 Nexø, matrikel 77n, Povlsker.
    Karen Larsen (ejer) er ansøger til projektet. 


Formål

Ejer ønsker at rørlægge grøften grundet omfanget af vedligehold og planer om at bygge på grunden.

Projektredegørelsen
Projektredegørelsen finder du i den blå boks.
  
Myndighedsbehandling
Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: Den 7. januar 2019.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid