Bro
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om renovering- og forstærkning af to vandløbsbygværker

Ansøgning om renovering- og forstærkning af to vandløbsbygværker

22. juni 2017​

Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgninger om renovering og forstærkning af 6 vandløbsbygværker på Bornholm. Formålet med ansøgningerne er at renovere og forstærke vandløbsbygværkerne, så de forsat er sikre at færdes på.

Arbejdet udføres på:

• Bro nr. 3035, Kanegårdsvej, UF af Byåen
• Bro nr. 3045, Kællingebyvejen, UF af unavngivet vandløb 
• Bro nr. 3056, Rispebjergvejen, UF af Dammebæk
• Bro nr. 3513, Smedevej, UF af Kærgrøft
• Bro nr. 3517, Klintevej, UF af unavngivet grøft
• Bro nr. 3540, Risenholmvej UF af unavngivet vandløb

Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens §§ 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb.

Renoveringsprojektet; bro nr. 3517, Klintevej, kræver ingen tilladelse, da der kun er tale om vedligehold.  

Projektredegørelser for renovering af 3 af vandløbsbygværkerne (bro nr. 3035, Kanegårdsvej, bro nr. 3513 Smedevej og bro nr. 3540, Risenholmvej) har været annonceret tidligere.

Hermed annonceres projektbeskrivelser for de resterende to projekter: bro nr. 3045, Kællingebyvejen, og bro nr. 3056 Rispebjergvejen.

Eventuelle bemærkninger til projekterne kan sendes via e-mail til tm@brk.dk eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge senest d. 21. juli 2017.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningerne, kan Katrine Høst kontaktes på e-mail: katrine.hoest@brk.dk.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Teknik og Miljø tage endelig stilling til ansøgningerne.

Når afgørelserne foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Teknik og Miljø