Vandbygværk Bro nr. 3021 Hjortevej
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om renovering og forstærkning af 2 vandløbsbygværker

Ansøgning om renovering og forstærkning af 2 vandløbsbygværker

Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget ansøgninger om renovering og forstærkning af 2 vejbroer/vandløbsbygværker på Bornholm.

Arbejdet udføres på:

  • Bro nr. 1518, Segenvej, UF af tilløb til Tingsted Å
  • Bro nr. 3021, Hjortevej, UF af Spager Å


Formålet med ansøgningerne er at renovere og forstærke vejbroerne/vandløbsbygværkerne, så de forsat er sikre at færdes på.

Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb.

Projektredegørelserne kan læses på Bornholms Regionskommunes hjemmeside (se den blå boks).

Eventuelle bemærkninger til projekterne kan sendes via e-mail til nmf@brk.dk eller til Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge senest den 14. marts 2018.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningerne, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: tine.kent.egedal@.brk.dk

Når høringsperioden er slut, vil Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningerne.

Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Venlig hilsen
Tine Kent Egedal


Center for Natur, Miljø og Fritid