bro nr - 1003
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om renovering og udskiftning af vandløbsbygværk

Ansøgning om renovering og udskiftning af vandløbsbygværk

Broconsult A/S har den 5. november 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme og Drift, Vej, Park og Anlæg, ansøgt om at renovere følgende vandløbsbygværk:

Bro nr. 1003 – Ndr. Strandvej, Tejn, UF af Møllebæk

Ansøgningen og projektredegørelsen finder du i den blå boks.

Myndighedsbehandling af ansøgning
Ansøgningen er indgivet til Bornholms Regionskommune i henhold til Vandløbslovens § 47.
Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb og kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: Den 20. februar 2019.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

Center for Natur, Miljø og Fritid.