Badebro stammershalle
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Badebro ved Stammershalle

Badebro ved Stammershalle

​Høring af ansøgning om tilladelse til badebro ved Stammershalle.

Bornholms Regionskommune har modtaget ansøgning fra Stammershalle Badehotel om tilladelse til offentlig tilgængelig badebro ud for Sdr Strandvej 134,3760 Gudhjem, matr nr.108fd, Rø.

Broen bliver 2,2 x 8 m og opføres i stål med plankedæk. Selve skelettet vil stå der hele året mens plankedækket tages ind om vinteren. Ansøger har oplyst at den del af broen der skal stå der hele året er opført.

Broen skal foruden at kunne bruges at hotellets gæster til badning også kunne bruges som lejlighedsvis anlægsplads for turbåden Thor, der normalt sejler mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne.

Da ansøgningen har almindelig offentlig interesse skal den jf. bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, §3, stk. 2, sendes ud i offentlig høring.

Høringssvar skal indgå skriftligt senest 4 uger efter offentliggørelsen til Center for Teknik og Miljø.Skovløkken 4 Tejn, 3770 Allinge, mail tm@brk.dk

Høringsfrist er 31. oktober 2017.

 Før badebro

 Efter / start på  badebro

Center for Teknik og MIljø