Nørregård - Bukkegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer For-annoncering af revurdering af miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård, Povlsker

For-annoncering af revurdering af miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård, Povlsker

Bornholms Regionskommune skal revurdere den eksisterende miljøgodkendelse til svineproduktionen på det samlede husdyrbrug på Nørregård-Bukkegård beliggende på

  • Brandsgårdsvejen 17 og Slotsvejen 5,
    3730 Nexø.

Revideringen foretages efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020 og bekendtgørelse om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1. maj 2019.

Husdyrproduktionen har en §12-miljøgodkendelse fra 2018 med mere end 2000 stipladser til slagtesvin. Husdyrproduktionen er derfor defineret som et IE-brug.

I forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til revurderingen, eller ønske om at få tilsendt udkast til revurderingen, når den foreligger, skal være regionskommunen i hænde senest 15. marts 2021.

Forslag m.v. skal sendes til regionskommunen på nmf@brk.dk eller via brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge.

Resultatet af revurderingen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på regionskommunens hjemmeside. Afgørelsen om revurdering vil til den tid kunne påklages.

Center for Natur, Miljø og Fritid