Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forhøring vedr. råstofindvinding

Forhøring vedr. råstofindvinding

Forhøring vedr. råstofindvinding på areal af

matr. nr. 4a, Strandmarken, Hasle Jorder,
Bornholms Regionskommune

PL Entreprise A/S, Sandemandsvej 12, Rønne - har søgt Center for Teknik og Miljø om fornyelse af tilladelse til indvinding af grus på et ca. 7 ha stort areal med ovennævnte beliggenhed.

Center for Teknik og Miljø anmoder diverse myndigheder, virksomheder og foreninger samt naboer inden for 300 meter fra det ansøgte område om bemærkninger til sagen, inden sagsbehandlingen fortsættes.

Orientering om forhøring er sendt med brev til naboer inden for 300 meter.

Orienteringen om forhøring kan læses her


Svarfrist er 3. juli 2017 kl. 16.00.

Venlig Hilsen,
Center for Teknik og Miljø

Forhøring

Høringsbrev