Centralvej 8
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse i høring, Ø. Pilegård

Forslag til tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse i høring, Ø. Pilegård

Forslag til afgørelse om tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse i høring

Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et forslag til tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse for ejendommen:

Ø. Pilegård,
Centralvej 8,
3782 Klemensker

Tillægget til § 12-miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra 320 årskøer med opdræt til 725 årskøer med opdræt. Dette svarer til en udvidelse fra 584,15 DE dyrenheder (DE) til 1242,79 DE.

Forslaget til tillæg til § 12-miljøgodkendelse fremlægges i offentlig høring i 7 uger fra den 29. november 2017 til den 17. januar 2018.

Bemærkninger til forslaget til tillæg til § 12-miljøgodkendelse skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til tm@brk.dk og skal være Teknik og Miljø i hænde senest den 17. januar 2018.

Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet, og der vil blive taget stilling til, om tillægget til miljøgodkendelse kan godkendes endeligt.

Spørgsmål til tillægget til § 12-miljøgodkendelse kan rettes til Katrine Høst,
tlf.: 5692 2055 eller e-mail katrine.hoest@brk.dk

Center for Teknik og Miljø