Foto - Aagård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Aagård, Pedersker

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Aagård, Pedersker

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Hans Otto Munch om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet svineproduktionen på

  • Aagård,
    Bukkevadsvejen 8,
    3720 Aakirkeby,

og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse Aagård.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Aagård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Aagård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i hænde senest den 17. juni 2020.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til byg@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0010. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.

 

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat