Luftfoto - Klintehus
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Klinthus, Vestermarie

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Klinthus, Vestermarie

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Henrik Munk om tilladelse til dyrehold bestående af søer, smågrise og slagtesvin på Klinthus, Bossevejen 10, 3720 Aakirkeby, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Klinthus.

Henrik Munk har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til en ændring af produktionen på ejendommen Klinthus. På Klinthus er der et sohold med produktion af smågrise og slagtesvin. Produktionsanlægget ønskes udvidet med en ekstra faresektion til diegivende søer og en babystald til de mindste af de fravænnede grise. Den ekstra sektion med farestier og babystalden opføres ikke for at udvide soholdet, men for at øge velfærden for grisene med en øget diegivningstid og med optimerede forhold til de mindste grise efter fravænning.

Den ekstra faresektion bygges i forlængelse af den eksisterende farestald, mens babystalden opføres som en forlængelse af de eksisterende smågrisestalde. Der foretages ingen indvendige eller udvendige ændringer af de øvrige stalde. Det samlede produktionsareal udgør 4.181 m2. 

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Klinthus er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Klinthus fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 22. juni 2021.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til nmf@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0014.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk  eller 56 92 20 74. 

Center for Natur, Miljø og Fritid.