Luftfoto - Myrebygård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Myrebygård, Vestermarie

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Myrebygård, Vestermarie

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Christian Westh om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin i eksisterende bygninger på

  • Myrebygård,
    Vestermarievej 89,
    3720 Aakirkeby,

og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Myrebygård.
 
Christian Westh har ansøgt om husdyrtilladelse til en ændring af produktionen på ejendommen Myrebygård. Den eksisterende kostald renoveres og indrettes til opstaldning af slagtesvin, mens de øvrige stalde ikke genanvendes til produktion. En stald tidligere anvendt til småkalve ændres og indrettes til udleveringsrum. Der opføres ingen nye bygninger og ændres ikke udvendigt på de eksisterende bygninger.
Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i den tidligere kostald. Det samlede produktionsareal udgør 2.195 m2.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Myrebygård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Myrebygård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i hænde senest den 5. august 2020.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til byg@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0012. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat.