ellebygård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra SP-Agro Gris I/S ved Preben Bjerregaard og Sune Larsen om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin på 

  • Ndr. Ellebygård,
    Kirkeskolevej 9,
    3751 Østermarie, 

og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård.

SP-Agro Gris I/S har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til en ændring af produktionen på ejendommen Ndr. Ellebygård. Der ansøges om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ny slagtesvinestald.
Det eksisterende produktionsareal på 3.989 m2 fordelt på to staldafsnit er indsat som nudrift i ansøgningen. Der ønskes mulighed for opførsel af endnu en slagtesvinestald med et produktionsareal på i alt 3.580 m2, således der fås et samlet produktionsareal på i alt 7.569 m2.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Ndr. Ellebygård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Ndr. Ellebygård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 12. juli 2021.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til nmf@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0015.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail helle.thers@brk.dk
eller 56 92 20 74. 
Center for Natur, Miljø og Fritid.