Skadegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Skadegård, Svaneke

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Skadegård, Svaneke

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Peter Kofoed Høll om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin på Skadegård, Lyrsbyvej 40, 3740 Svaneke, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Skadegård.

Peter Kofoed Høll har ansøgt om, at den eksisterende produktion af slagtesvin på Skadegård godkendes efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen. Der foretages ingen udvidelser af staldanlæg eller gødningslagre i ansøgt drift. 

Staldanlægget består af 5 staldafsnit med et produktionsareal på i alt 2.640 m2. 

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Skadegård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Skadegård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 25. august 2021.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til nmf@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0016.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74. 

Center for Natur, Miljø og Fritid.