Foto Vellensbygård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Vellensbygård, Nylarsker

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Vellensbygård, Nylarsker

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Torben Sonne om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin i eksisterende bygninger på

  • Vellensbygård,
    Vellensbyvejen 1,
    3700 Rønne,

og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse Vellensbygård.
 
Torben Sonne har ansøgt om tilladelse efter § 16a i husdyrbrugloven, der er ikke ansøgt om ændring eller udvidelse af den eksisterende husdyrproduktion, og miljøgodkendelsen meddeles derfor som en frivillig overgang til stipladsmodellen, der træder i kraft på afgørelsestidspunktet.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Vellenbygård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Vellensbygård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i hænde senest den 16. juni 2020.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til byg@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0006. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat.