Helikopterplads
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til ændret støjkonsekvenszone omkring helikopterlandingspladsen i Rønne

Forslag til ændret støjkonsekvenszone omkring helikopterlandingspladsen i Rønne

Kommunalbestyrelsen besluttede 16. december 2021 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 i offentlig høring. Forslaget lægger op til at ændre kommuneplanens retningslinjer om støjkonsekvenszonen omkring helikopterlandingspladsen ved Bornholms Hospital. Forslaget vil reducere udstrækningen af det areal, der i kommuneplanen betegnes som støjbelastet. 

Se forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 her. Her kan eventuelle bemærkninger indsendes senest 12. februar 2022.


Miljøscreening
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 er blevet screenet for miljøvurderingspligt, og det er afgjort, at kommuneplantillægget ikke er miljøvurderingspligtigt. Screeningsafgørelsen er en selvstændig afgørelse, som kan påklages til Planklagenævnet. Screeningsafgørelsen og klagevejledning kan ses her. Fristen for at klage over screeningsafgørelsen er 12. februar 2022.