Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til kommuneplantillæg 03 Rønne Syd

Forslag til kommuneplantillæg 03 Rønne Syd

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede den 14. oktober 2021 at sende forslag til kommuneplantillæg 03 samt tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 15. oktober 2021 til 10. december 2021.

Kommuneplantillæg 03
Kommuneplantillæg 03 muliggør udviklingen af tre nye boligområder og naturområde i forlængelse af eksisterende boligkvarter i Rønne Syd. 

Miljørapport
Der er udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget. Miljørapporten konkluderer, at de muligheder som kommuneplantillæg 03 Rønne Syd giver, samlet vurderes at medføre negative, men mindre væsentlige påvirkninger på biologisk mangfoldighed og at kommuneplantillægget har taget højde for den nødvendige klimatilpasning.

Bemærkninger eller indsigelser til forslag til kommuneplantillæg og/eller miljørapport skal være Planafdelingen i Bornholms Regionskommune i hænde senest den 13. december 2021.

Se kommuneplantillægget samt miljørapport og send dine bemærkninger (klik på linket):
http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=36

Du kan indsende dine bemærkninger og indsigelser via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar":

din kommentar.png

Bemærkninger og indsigelser kan også sendes pr. brev eller email til: 

Udvikling og Plan
Ullasvej 23
3700 Rønne
plan@brk.dk

Bemærkninger og indsigelser pr. brev eller e-mail skal mærkes "lokalplan 127". 

I bemærkninger og indsigelser skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsendte bemærkninger og indsigelser bliver offentliggjort som høringssvar i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.