Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 134 for kulturelle formål på Kjøllergaard

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 134 for kulturelle formål på Kjøllergaard

Planforslag for at lave kulturelle formål på Kjøllergaard sendes i høring

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede 16. februar 2023 at sende forslag til lokalplan nr. 134 og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 i offentlig høring. 

Høringen afholdes fra d. 22. februar til d. 19. april 2023. Planforslagene skal muliggøre at den tidligere landbrugsejendom Kjøllergaard, omdannes til brug for kulturelle formål med tilknyttede overnatningsenheder, samtidig med at beboelsesdelen af gården forsat kan benyttes som bolig.

Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal være Plan i hænde senest d. 19. april 2023.

Se planforslagene her:

Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=373

Se forslaget til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=49

Sådan indsender du et høringssvar: 

Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge ligger øverst på siden efter du har benyttet et af de overstående links. 

Høringssvar kan også sendes med post, mrk.Kjøllergaard, til:  
Plan
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge 

Dit navn og adresse fremgå tydeligt på dit høringssvar.

Der skal ikke laves miljørapport til planforslagene

Der er foretaget en screening for miljøvurderingspligt af forslag til lokalplan nr. 134 og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se afgørelse og klagevejledning her.

Screeningen for miljøvurderingspligt er en selvstændig afgørelse, som offentliggøres sammen med høringen af planforslagene. Bemærk, at fristen for at klage over screeningen for miljøvurderingspligt er den 22. marts 2023.

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).
 

Henvendelse for printet udgave

Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).