Vang
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til lokalplan nr. 114 for to sommerhuse og ni boliger i Vang

Forslag til lokalplan nr. 114 for to sommerhuse og ni boliger i Vang

​Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i Bornholms Regionskommune besluttede 17. juni 2020 at sende at forslag til lokalplan nr. 114 i offentlig høring i perioden 22. juni til 20. juli 2020. Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre to sommerhuse og ni boliger i Vang.

Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Udvikling og Byg i hænde senest 20. juli 2020.

Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger via høringsmodulet: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=348

Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar":

 

Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan 114, til: 
 
Udvikling og Byg
Ullasvej 23
3700 Rønne

Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Udvikling og Byg, telefon 56 92 00 00.

Miljøscreening
Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 114 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se afgørelse og klagevejledning i den blå boks.

Retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat