Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til ny bevaringsplan for Svaneke med tilhørende kommuneplantillæg

Forslag til ny bevaringsplan for Svaneke med tilhørende kommuneplantillæg

Forslaget er ét i en række af nye bevaringsplaner, der ventes udarbejdet i de kommende år, og bygger på de principper og erfaringer fra de senest reviderede bevaringsplaner for Gudhjem-Melsted, Aakirkeby og Rønne.

Lokalplanforslaget skal afløse Lokalplan nr. 30 - Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk, fra 1988 for så vidt angår Svaneke.

Hensigten er fortsat at styrke arbejdet med at bevare de miljømæssige, historiske og arkitektoniske kvaliteter i Svaneke, men her 30 år efter er behov for et mere gennemsigtigt plangrundlag, så borgere, rådgivere, håndværkere m.fl. ved, hvad der gælder for de enkelte ejendomme. 

Planforslaget er blevet til i samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter for Byforeningen Svanekes Venner. 

Link til lokalplanforslag nr. 97 for bevaring og videreudvikling af Svaneke:

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=301

Link til forslag til kommuneplantillæg nr. 29:

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=931

Kommunalbestyrelsen har den 23. maj 2019 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslaget i 8 uger. Offentlighedsperioden starter ved annoncering på kommunens hjemmeside og i Plan DK den 28. maj 2019.

Eventuelle bemærkninger til lokalplanforslaget og/eller kommuneplantillægget skal sendes via høringsmodulet på den digitale platform, og være os i hænde senest tirsdag den 23. juli 2019.

Efter høringsfristens udløb vil bemærkninger og indsigelser blive gennemgået, og eventuelle justeringer foretaget, inden lokalplanen og kommuneplantillægget forelægges til endelig politisk behandling.