Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til ny temalokalplan for helårsboligformål

Forslag til ny temalokalplan for helårsboligformål


Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2019 vedtaget at sende et forslag til lokalplan nr. 103 Temalokalplan vedrørende helårsboligformål i Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem og Klemensker i offentlig høring. 

Hensigten med det nye forslag er at præcisere over for borgere, tilflyttere og interessenter, hvor på Bornholm der er krav om bopælspligt.

Lokalplanforslaget kan læses på planmodulet eller på kommunens hjemmeside www.brk.dk. under ”høringer”.

Den offentlige høringsperioden er fra den 3. juli til onsdag den 4. september 2019.

Eventuelle bemærkninger til lokalplanforslaget skal sendes skriftligt via høringsmodulet på den digitale platform eller pr. mail til Plan@BRK.dk.  Høringssvar skal være os i hænde senest  onsdag den 4. september 2019.

Efter høringsfristens udløb vil bemærkninger og indsigelser blive gennemgået, og eventuelle justeringer foretaget, inden lokalplanen forelægges til endelig politisk behandling.

 

Planen vil, hvis den vedtages, erstatte to gældende lokalplaner der omhandler helårsboligformål:

  • Lokalplan 027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål og
  • Lokalplan 029Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone

 

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat