Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til projekt - Etablering af en fiskebro på matr. 49ø, Klemensker ved Aarsballe mosen, jf. vandløbslovens § 47

Forslag til projekt - Etablering af en fiskebro på matr. 49ø, Klemensker ved Aarsballe mosen, jf. vandløbslovens § 47

Center for Natur, Miljø og Fritid har den 4. januar 2024, modtaget en ansøgning fra Rocio de la Aurora Jensen, Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat, vedrørende etablering af en fiskebro ved Aarsballe mosen, matr. 49ø, Klemensker. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Matters Arkitekter.

Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019).

Formål

Formålet med projektet er at anlægge en fiskebro, som giver adgang til Aarsballe mosen.

Fiskebroen etableres som led i et større projekt, hvor der også anlægges en platform til rekreativ anvendelse af borgerne og turister på Bornholm. Broen udgør en del af projektet "Fuglemosen".

Projektforslaget

Projektforslaget finder du her: Projektforslag

 

Høring

Der er jf. vandløbsloven 4 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter. 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal.
I emnefeltet skriver du: J. nr. 24/789.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 30. april 2024.    

​​​Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid