Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til restaureringsprojekt på matr. 57a og 57b, Allinge-Sandvig Markjorder, jf. vandløbslovens § 37

Forslag til restaureringsprojekt på matr. 57a og 57b, Allinge-Sandvig Markjorder, jf. vandløbslovens § 37

Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 2. februar 2023, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på matr. 57a og 57b, Allinge-Sandvig Markjorder.

Projektet er støttet af Bornholms Regionskommunes Biodiversitetspulje. Patrick Steinlein, Center for Natur, Miljø og Fritid, har ansøgt på vegne af ejerne.

Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.

 

Formål

Projektets formål er at genåbne en rørlagt vandløbsstrækning på 75 m og genslynge denne med henblik på, at forbedre de fysiske forhold for vandlevende dyr og planter samt den omkringliggende natur. 

 

Projektforslaget

Projektforslaget finder du her: Forslag til restaureringsprojekt på matr. 57a og 57b, Allinge-Sandvig Markjorder

 

Høring

Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter.

 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk anført J. nr. 23/1259 og att. Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 9. juni 2023.   

 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid