Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til restaureringsprojekt på matr. 7i, Hovedejerlavet Olsker, jf. vandløbslovens § 37

Forslag til restaureringsprojekt på matr. 7i, Hovedejerlavet Olsker, jf. vandløbslovens § 37


Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 21. februar 2023, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på matr. 7i, Hovedejerlavet Olsker.

Projektet er støttet af Bornholms Regionskommunes Biodiversitetspulje. Patrick Steinlein, Center for Natur, Miljø og Fritid, har ansøgt på vegne af ejerne.

Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.

 

Formål

Projektets formål er at genåbne og genslynge den rørlagte vandløbsstrækning, for at forbedre forholdene for vandlevende dyr og planter samt den omkringliggende natur. 

 

Projektforslaget

Projektforslaget finder du her: Forslag til restaureringsprojekt på matr. 7i, Hovedejerlavet Olsker, jf. vandløbslovens § 37

 

Høring

Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter.

 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk anført J. nr. 23/1264 og att. Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 9. juni 2023.

 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid