Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til tillæg til miljøgodkendelse i høring - samt orientering i henhold til byggeloven

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse i høring - samt orientering i henhold til byggeloven


​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et forslag til tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen:

Ladegård, Ladegårdsvej 6, Nyker, 3700 Rønne.

Tillægget til miljøgodkendelse muliggør, at svineproduktionen på Ladegård kan udvides fra den nuværende godkendte produktion på 12.700 producerede slagtesvin (30-117 kg) til 20.360 producerede slagtesvin (30-115 kg). Dette svarer til en udvidelse fra 386,90 dyreenheder (DE) til 602,19 DE.

I forbindelse med udvidelsen opføres en ny slagtesvinestald på 1.996 m2 i forlængelse af de eksisterende stalde og en ny gyllebeholder på 3.000 m3 øst for den nye stald.
Forslaget til tillæg til § 12-miljøgodkendelse fremlægges i offentlig høring og kan findes på denne side til højre for nyheden.

Bemærkninger til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til tm@brk.dk og skal være Teknik og Miljø i hænde senest den 22. marts 2017.

Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet, og der vil blive taget stilling til, om tillægget til § 12-miljøgodkendelse kan vedtages endeligt.

Spørgsmål til tillægget til miljøgodkendelse kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail susanne.kjaer-hansen@brk.dk.

Miljøgodkendelse

MIljøgodkendelse, Ladegård