luftfoto vandløb 175lr klemensker
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering på matr. 175lr Klemensker

Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering på matr. 175lr Klemensker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 15. januar 2021, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på adressen;
 
  • Egeskovvej 20,
    3760 Gudhjem,
    matr. 175lr, Klemensker. 

Ejendommen er ejet af Axel og Felicia Geertinger. 

Projektet er blevet godkendt til støtte fra biodiversitetspuljen hos Bornholms Regionskommune, der er ansøger til projektet.       

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. 

Formål
Formålet med projektet er at genslynge en vandløbsstrækning på 105 m for at forbedre vilkårene for vandlevende dyr og planter samt skabe forbedrede forhold i det omkringliggende overdrev. I forbindelse med genslyngningen ledes vandløbet udenom eksisterende sø. 

Projektforslaget
Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. 
   
Lovgivning
Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. 

Høring
Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til: nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal, anført journal nr. J. nr. 06.02.10P19-0011  

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: 22. juni 2021.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid