Kobbe Å
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering - Kobbevej 3

Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering - Kobbevej 3

Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering:
 
  • Kobbevej 3, 3760 Gudhjem

Center for Natur, Miljø & Fritid har den 18. oktober 2021, modtaget en ansøgning fra Sigvard Kruse Serup og Bettina Serup, om etablering af en ny vandløbsstrækning på Kobbevej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker. Sigvard Kruse Serup er ejer af ejendommen. 

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger

Formål
Formålet med projektet er at føre drænvand og overfladevand, som strømmer til en dam i ejendommens sydvestlige hjørne, videre ca. 70 cm nord for ejendommen, hvor ejerne ønsker at etablere en sø. I den forbindelse, skal der etableres et nyt vandløb mellem hhv. eksisterende dam og den nye sø.   

Projektforslaget
Projektforslaget finder du i den blå boks. 
   
Lovgivning
Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb, og § 21, der berører etablering af nye vandløb, samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Der skal være anført J. nr. 06.02.00P19-0006 og att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. 

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: 15. december 2021.  

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid