Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Indsatsplan jordforurening - 2020 og kommende år

Indsatsplan jordforurening - 2020 og kommende år

Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger.

Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2020 og kommende år, sendes nu i høring fra den 10. februar til den 9. marts 2020. Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Natur- og Miljøudvalget.

Sidste frist for bemærkninger er mandag den 9. marts 02020.

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.

Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2019, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2020 formentlig er ca. 1.000.000 kr. der allerede er bevilget og ca. 1.000.000 kr. til en ny oprensning.

Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til nmf@brk.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på tlf. nr. 56 92 20 65

 

Center for Natur, Miljø og Fritid