jordforurening
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Indsatsplan - jordforurening

Indsatsplan - jordforurening


Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger.

Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2018 og kommende år, sendes nu i høring fra den 13. april til den 11. maj 2018.

Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Natur- og Miljøudvalget.

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.

Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2018, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2018 formentlig bliver ca. 550.000 kr. og formentlig ca. 1 million kr. til en ny sag.

Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til nm@brk.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på mail Hans.Ole.Bech@brk.dk   eller tlf. nr. 56 92 20 65.

Center for Natur, Miljø og Fritid