Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Lokalplan - sauna på Svaneke Havn

Lokalplan - sauna på Svaneke Havn

Svaneke Badeklub har anmodet om at kunne bygge en sauna på en del af "klippebassinet" mellem dækværkerne til Svaneke Havn. Saunabyggeriet ønskes for at kunne tilbyde bedre rammer for vinterbadning for klubbens medlemmer samt gæster.

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget har den 15. maj 2019 vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 108 for en sauna på Svaneke Havn i 14 dage. Offentlighedsperioden starter ved annoncering på kommunens hjemmeside og i Plan DK den 16. maj 2019.

Det digitale forslag kan læses via dette link:

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=323

Tidsfrist for bemærkninger

Eventuelle bemærkninger til planforslaget, skal være os i hænde senest den 30. maj 2019 og sendes skriftligt via høringsmodulet på den digitale platform.

Efter høringsfristens udløb vil bemærkninger og indsigelser blive gennemgået, og eventuelle justeringer foretaget, inden lokalplanen forelægges til endelig politisk behandling.