Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Nedrivning af bygning, Aarsballe By 2

Nedrivning af bygning, Aarsballe By 2

Nedrivning af bygning, Aarsballe By 2, 3700 Rønne


Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, jævnfør ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18”

Bornholms Regionskommune har den 08.07.2019 modtaget ”Ansøgning om nedrivning af bygninger” på ejendommen

 

  • Aarsballe By 2,
    3700 Rønne,
    matr.nr. 49a,


Kommunalt ejd.nr. 61335, BFE nr. 10082332, Bygning nr. 3, Tinglyst ejer er Jens Kofoed, Aarsballe By 2, 3700 Rønne og og Tobias Skytte, Møller Ager 16, 3390 Hundested.

I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen bevaringsværdien 3 og bygning 4 har bevaringsværdien 4. Bygning 6 og 7 har ingen bevaringsværdi.   Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Bornholms Regionskommune tage stilling til den ansøgte nedrivning. 

Ansøgningen begrundes med følgende:
”Jeg ønsker bygningerne færdigt nedrevne og oprydt grunden hvor de stod, da de på nuværende tidspunkt er sammenstyrtede. Jeg ser ingen mulighed for genopbygning”

Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivningstilladelse.

Udtalelsen, skal være kommunen i hænde senest den 21. august 2019.


Udtalelsen kan sendes til kommunen pr. e-mail til byg@brk.dk, eller som alm. brev, til Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat, Udvikling og Byg, Byg, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til byggesagsnr.: BOM-2932.


Lovgrundlag
- Byggeloven LBK nr. 1178 af 23/09/2016  med senere ændringer
- Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr. 970 af 28/08/2014

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat