Oversigts foto - kællingebyvejen 9
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Nedrivning af stuehus, Kællingebyvejen 9

Nedrivning af stuehus, Kællingebyvejen 9

Nedrivning af stuehus Kællingebyvejen 9, 3720 Aakirkeby


Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, jævnfør ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18”

Teknik & Miljø har den 20-09-2017 modtaget ”Ansøgning om nedrivning af stuehus” på ejendommen:

 • Kællingebyvejen 9 3720 Aakirkeby,
  matr.nr. 5a, Pedersker, ejd.nr. 248001,
  Bygning nr. 1, Stuehus til landbrugsejendom på 288 m2.
  ejet af Rasmus Kofoed Brunke, Rønnevej 57, 3730 Nexø.


I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen bevaringsværdien 3.  Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Teknik & Miljø tage stilling til den ansøgte nedrivning. 

 

Ansøgningen begrundes med følgende:

 • Stuehuset ønskes nedrevet og skal ikke genopføres. Tagkonstruktionen er under nedbrydning, pga. mange huller i taget og store utætheder omkring skorstenene. Det er meget energikrævende at opvarme og en istandsættelse vil ikke stå mål med ejendommens værdi. Det er både sikkerheds og sundhedsmæssigt farligt at opholde sig i den eksisterende bolig.
 • Der er tale om et stuehus opført i 1864. Huset er ikke blevet løbende vedligeholdt og fremstår utidssvarende med mange små rum og meget nedslidt.


Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivningstilladelse.

Udtalelsen, skal være kommunen i hænde senest den 18. december 2017.
Udtalelsen kan sendes med almindelig post til :

Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge
eller pr. e-mail til tm@brk.dk.
I mailen eller brevet skal du henvise til byggesagsnr.: BOM-1780

 

Lovgrundlag

 • Byggeloven LBK nr. 1178 af 23/09/2016  med senere ændringer
 • Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr 970 af 28/08/2014

 

Center for Teknik og MIljø