Oversigts billede - Rønnevej 72
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Nedrivning af stuehus, Rønnevej 72

Nedrivning af stuehus, Rønnevej 72

Nedrivning af stuehus på Rønnevej 72, 3730 Nexø


Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, i henhold til ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18”

Teknik & Miljø har den 20-09-2017 modtaget ”Ansøgning om nedrivning af stuehus” på ejendommen:

Rønnevej 72 3730 Nexø, matr.nr. 10a, Bodilsker,
ejd.nr. 125929, Bygning nr. 1, Stuehus til Landbrugsejendom på 309 m2,

ejet af Rasmus Kofoed Brunke, Rønnevej 57, 3730 Nexø.


I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen bevaringsværdien 3. 
Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Teknik & Miljø tage stilling til den ansøgte nedrivning. 

Ansøgningen begrundes med følgende:
Stuehusets udvendige facade er under kraftig nedbrydning, hvor pudslaget falder af bygningen og bindingsværket er med begyndende råd. Tagkonstruktionen er under kraftig nedbrydning, hvilket har resulteret i indtrængende vand til stueplan. Stuehuset er udsat for opstigende fugt fra kælderen, hvor der permanent er stående vand på 30 cm dybde. Desuden er stuehuset meget energikrævende at opvarme. En istandsættelse vil ikke stå mål med ejendommens værdi hverken som udlejningsejendom eller salgsejendom. Det har ligeledes ikke været muligt for ejeren, at finde en lejer og har derfor stået ubeboet i en årrække. Det er både sikkerheds- og sundhedsmæssigt farligt at opholde sig i den eksisterende bolig. Stuehuset ønskes af disse årsager nedrevet.

Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en bemærkning, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivningstilladelse.

Bemærkningen, skal være kommunen i hænde senest den 30. november 2017. 

Bemærkningen kan sendes med almindelig post til

Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge
eller pr. e-mail til tm@brk.dk.

I mailen eller brevet skal du henvise til byggesagsnr.: BOM-1779.

Center for teknik og Miljø