Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker

Ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker

​Giv din mening til kende!

Fritids- Kultur- og Lokalsamfundsudvalget sender fire forslag til en ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker i offentlig høring fra den 10.6 – 21.7.2024. Vi opfordrer alle borgere, foreninger og råd til at kommentere på de fremlagte forslag.

Forslag 1. Fem biblioteker / to afhentningssteder

Steder med bibliotek: Rønne, Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø
Steder med afhentningssted: Hasle, Aakirkeby
Besparelse: 156.000 kr.

Forslag 1 B. Tre biblioteker/to byer med bibliotekstjeneste/ to afhentningssteder

Steder med bibliotek: Rønne, Allinge og Nexø
Steder med bibliotekstjeneste*: Gudhjem, Svaneke
Steder med afhentningssted: Hasle, Aakirkeby
Besparelse: 156.000 kr.

*Bibliotekstjeneste tænkes som ”kulturhuse” med arrangementer og afhentningsstation.

Forslag 5. Tre biblioteker /to afhentningssteder

Steder med bibliotek: Rønne, Nexø, Allinge
Steder med afhentningssted: Hasle, Aakirkeby
Besparelse: 378.000 kr.

Forslag 6. To biblioteker / Tre afhentningssteder

Steder med bibliotek: Rønne, Nexø
Steder med afhentningssted: Hasle, Aakirkeby. Allinge
Besparelse: 388.000 kr.


Forslaget er offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: www.brk.dk og på Bornholms Folkebiblioteker (brk.dk)​ i perioden den 10.6.2024 – 21.7.2024.

Høringssvar: Alle høringssvar vil, ved udgangen af høringsperioden, blive lagt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk og på bibliotekernes hjemmeside bibliotek.brk.dk og indgå i udvalgets arbejde med beslutning om ny filialstruktur på Bornholms Folkebiblioteker.

Du kan sende dit høringssvar til Center for Miljø, Plan og Kultur – Bornholms Folkebiblioteker på følgende måder:

• bibliotek.hoeringssvar@brk.dk
• Pr. brev til: Rønne Bibliotek, Pingels allé 1, 3700 Rønne

Alle høringssvar skal være Bornholms Folkebiblioteker i hænde senest den 21. juli - 2024. I henhold til gældende GDPR-lovgivning, må de modtagne høringssvar ikke indeholde personhenførbare oplysninger, hvis det alligevel er tilfældet, vil de blive slettet/sløret inden offentliggørelse.

Venlig hilsen
Bornholms Folkebiblioteker