Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Offentliggørelse af vandløbsreguleringsprojekt

Offentliggørelse af vandløbsreguleringsprojekt

Offentliggørelse af vandløbsreguleringsprojekt; Bolbyvej 12, 3782 Klemensker

Bornholms Motorsport har, på vegne af Brian Kofoed, Bedegadevej 44, 3782 Klemensker, ansøgt Bornholms Regionskommune, om at regulere en åben grøft på

  • Bolbyvej 12,
    3782 Klemensker,
    matr. 22b, Klemensker.


Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til reguleringsprojektet i 4 uger.

Formål
Projektet har til formål, at rørlægge en åben grøftestrækning på 50 meter således, at der tilvejebringes areal, hvormed der kan etableres 2 overkørsler i forbindelse med etablering af en folkeracerbane i Torpebakker.

Projektredegørelsen
Projektredegørelsen finder du i den blå boks.
  
Lovgivning
Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens  § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer (06.02.03P19-0038 til nmf@brk.dk eller til:

Center for Natur, Miljø og Fritid,
Skovløkken 4, 3770 Allinge,
att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest:
Den 14. juni 2019.

 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid