Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri

Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 27. april 2017 besluttet at sende "Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri" i høring. Høringsfristen er d. 19. maj 2017 kl. 12.00. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017, og dermed sikre at tidsplanen for byggeriet overholdes.

Umiddelbart er der lagt op til to mulige placeringer af et nyt børnehus i Allinge, som er beskrevet nærmere i bilaget (Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge): En placering på Stadionvej 6D (den bagerste boldbane ved Nordlandshallen) eller en placering på Pileløkken.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om tidsplanen den 23. februar 2017, har administrationen undersøgt mulighederne for at optimere og effektivisere byggeprocessen yderligere. Her har det vist sig, at der er mulighed for at udnytte erfaringer fra tidligere institutionsbyggerier. Dette kan betyde en konkret besparelse samtidig med at det vil kræve færre ressourcer internt i administrationen. Selvom der vil være visse frihedsgrader ved at vælge en løsning på baggrund af tidligere byggerier, vil det dog indskrænke muligheden for at tilpasse arkitektur og funktioner i forhold til en nytegnet institution. Alternativet til en hel proces for børnehusets udformning, er at genanvende tegningerne til børnehuset i Nexø. Børnehuset i Nexø anses af forældre, personale og regionskommunens egne arkitekter for at være et velfungerende hus, der imødekommer de krav, der er til en moderne institution.

På borgermødet i Allinge blev de fremmødte stillet i udsigt, at der var mulighed for at geninvestere de sparede midler, som en genanvendelse af tegningerne ville give, i ekstra rum eller andre ændringer. I givet fald vil der ikke ske ændringer til den samlede anlægssum.

Høringsmaterialet omfatter følgende bilagsmateriale:

Punkt 5 fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017

Bilag til punkt 5 fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017

Høringssvar indsendes til sekretariatet@brk.dk og skal være Sekretariatet i hænde senest fredag den 19. maj kl. 12.00.