Kobbe Å
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Projektforslag - Kobbe Å

Projektforslag - Kobbe Å

Fremlæggelse af Projektforslag - Kobbe Å Krydsning af kobbe Å med vandledning

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 15. november 2021, modtaget en ansøgning fra BEOF v. Kasper Juel Berg, om tilladelse til at krydse Kobbe Å med en vandledning, der skal føre vand fra Melstedvej 26, 3760 Gudhjem, matr. 123b, Østerlarsker til Kobbevej 18, 3760 Gudhjem matr. 56b, Østerlarsker. 

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger.

Formål
Formålet med projektet er at lægge vand ind på ejendommen beliggende Kobbevej 18, 3760 Gudhjem. Den bedste forsyningsvej er gennem matr. 123b, Østerlarsker, som tilhører Melstedvej 26, 3760 Gudhjem. I den forbindelse skal Kobbe Å krydses. 

Projektforslaget
Projektforslaget finder du i den blå boks. 
   
Lovgivning
Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016. Ansøgningen behandles desuden efter vandløbslovens § 47 og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering og restaurering, der vedrører vandløbsbygværker og nedlægning af rørledninger, kabler mv.  

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal og anført J. nr. 06.02.03P19-0057.
 
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 2. februar 2022

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

Center for Natur, Miljø og Fritid