Luftfoto - Vandløb 255 Aaker
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Projektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, Aaker

Projektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, Aaker

Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, Aaker

Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 25. juni 2021, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Bornholm, om lukning af et vandløb på 154 m på matrikel 255, Aaker. Matriklen er ejet af Naturstyrelsen. 

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger

Formål
Projektets formål er at nedlægge 154 m vandløb i Ekkodalen. 
Vandløbet er en del af det gamle Læså forløb, som blev omlagt i efteråret 2020. Læså føres nu mod øst, hvilket har efterladt 154 m afsnøret vandløb i engen i den sydligste del af Ekkodalen. I løbet af vinteren 2020/2021 har Naturstyrelsen konstateret, at der udfældes okker i vandløbet, samt at okkeret siver ud i mosen. Strækningen ønskes derfor tildækket, for at tilbageholde vand i engen og derved forhindre okkerudfældning.

Projektforslaget
Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks.  
   
Lovgivning
Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Anfør J. nr. 06.02.03P19-0055 og att. Tine Kent Egedal. 

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: Den 19. august 2021.  

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid