Billede af vandløb; Brogårdsskoven 6
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Regulering af grøft, Brogårdsskoven 6

Regulering af grøft, Brogårdsskoven 6

Projektredegørelse: Regulering af grøft, Brogårdsskoven 6, 3730 Nexø

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 24. april 2018, modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en foretaget regulering af en grøft på ejendommen;

  • Brogårdsskoven 6,
    3730 Nexø,
    matrikel 121amp, Povlsker.


Ejendommen er ejet af Bent Henrik Hansen og Jette Elisabeth Hansen.

Formål
Grøften blev reguleret (flyttet) af en entreprenør i forbindelse med husbyggeri på grunden. Den gamle grøft havde et forløb, som delvist flugtede de nye byggeri og lå dermed for bygningsnært. Ejer og entreprenør var ikke bekendt med, at regulering af et vandløb forudsætter at kommunen har givet en reguleringstilladelse.   
Da der er tale om et ulovligt forhold, som vandløbsmyndigheden er blevet opmærksom på, har kommunen pligt til, at foranledige en lovliggørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 68, LBK nr. 966 af 23/06/2017.

Myndighedsbehandling af ansøgning
Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 17, der omhandler regulering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 2, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den 1. august 2018.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

Center for Natur, Miljø og Fritid.